menu
menu
logo
Portal de Trasnparencia
 
Flecha

Altres Informacions

 
Icono Sección
1
Dret d'accés a la informació pública
2
Indicadors de transparència
3
Dades d'accés al portal de transparència
4
Altra informació pública

Altres Informacions

Altra informació pública

ACTUALITZAT EL 19/12/2018 09:16:57
twitter facebook linkedin googleplus
Expedients en fase d'informació pública
Ordenança fiscal núm. 2.8 Taxa per a la recollida de residus municipals
Documentació sobre els sistemes de pacificació del trànsit
Pla d'ocupació per a la millora de la funció pública a l'Ajuntament de Mollet del Vallès (POMA)
Document del POMA