menu
menu
logo
Portal de Trasnparencia
 
Flecha

Altres Informacions

 
Icono Sección
1
Dret d'accés a la informació pública
2
Indicadors de transparència
3
Dades d'accés al portal de transparència
4
Altra informació pública

Altres Informacions

Altra informació pública

ACTUALITZAT EL 02/11/2018 08:42:04
twitter facebook linkedin googleplus
Expedients en fase d'informació pública
Informació pública de la sol·licitud de llicència ambiental d'una estació de servei (benzinera) al carrer Nicaragua s/n.
Documentació sobre els sistemes de pacificació del trànsit
Pla d'ocupació per a la millora de la funció pública a l'Ajuntament de Mollet del Vallès (POMA)
Document del POMA