menu
menu
logo
Portal de Trasnparencia
 
Flecha

Contractació pública

 
Icono Sección
1
Plataforma de Serveis de Contractació Pública
2
Contractació programada
3
Licitacions en tràmit
4
Contractes subscrits
5
Execució dels contractes
6
Recursos i resolucions judicials
7
Criteris interpretatius, acords i directrius
8
Estadístiques i registres de contractació

Contractació pública

Criteris interpretatius, acords i directrius

Acords, directrius i instruccions

ACTUALITZAT EL 25/05/2017 14:24:23
twitter facebook linkedin googleplus
Direcció General de Contractació Pública

La Direcció General de Contractació Pública (DGCP) té per missió vetllar per l'aplicació dels principis de transparència, lliure competència i igualtat d'oportunitats en la contractació pública, millorar-ne l'eficiència i impulsar-hi l'aplicació dels mitjans electrònics.

En el marc d'aquesta missió, i en la seva funció d'establir directrius i unificar criteris d'actuació, la DGCP promou acords i instruccions d'aplicació a la contractació pública dels departaments de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic.

Actualització: constant, en la mesura que s'aprovin nous acords, directives i instruccions.
Font de les dades: Generalitat de Catalunya.
Format de les dades: PDF.