menu
menu
logo
Portal de Trasnparencia
 
Flecha

Contractació pública

 
Icono Sección
1
Plataforma de Serveis de Contractació Pública
2
Contractació programada
3
Licitacions en tràmit
4
Contractes subscrits
5
Execució dels contractes
6
Recursos i resolucions judicials
7
Criteris interpretatius, acords i directrius
8
Estadístiques i registres de contractació

Contractació pública

Contractes subscrits
CONTRACTES MENORS

AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

ACTUALITZAT EL 10/03/2017 10:34:29
twitter facebook linkedin googleplus

La contractació menor, d'acord amb la Llei de contractes del sector públic, comprèn els contractes d'obres i la resta de contractes, de durada i quantia inferior a les xifres esmentades següents, en ambdós casos més l'IVA corresponent.

Durada (anys)

1

els contractes d'obres (€)

50.000€

i la resta de contractes (€)

18.000€
Model 347 Operacions amb terceres persones any 2016