menu
menu
logo
Portal de Trasnparencia
 
Flecha

Contractació pública

 
Icono Sección
1
Plataforma de Serveis de Contractació Pública
2
Contractació programada
3
Licitacions en tràmit
4
Contractes subscrits
5
Execució dels contractes
6
Recursos i resolucions judicials
7
Criteris interpretatius, acords i directrius
8
Estadístiques i registres de contractació

Contractació pública

Criteris interpretatius, acords i directrius

Clàusules socials, mediambientals, lingüístiques i de foment de la investigació i la recerca

ACTUALITZAT EL 25/05/2017 14:37:48
twitter facebook linkedin googleplus

En el si de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa s’han constituït diferents grups de treball amb l’objectiu de promoure recomanacions per millorar la contractació administrativa.

Fruit del treball d’aquests grups s’ha elaborat una sèrie de guies que promouen la inclusió de clàusules específiques en la contractació pública que aborden des de la introducció de criteris d’ambientalització a criteris de caràcter social o relatius a l’R+D+I.