menu
menu
logo
Portal de Trasnparencia
 
Flecha

Contractació pública

 
Icono Sección
1
Plataforma de Serveis de Contractació Pública
2
Contractació programada
3
Licitacions en tràmit
4
Contractes subscrits
5
Execució dels contractes
6
Recursos i resolucions judicials
7
Criteris interpretatius, acords i directrius
8
Estadístiques i registres de contractació

Contractació pública

Contractes subscrits

CONTRACTES FORMALITZATS

ACTUALITZAT EL 27/11/2019 13:38:24
twitter facebook linkedin googleplus
PSCP - Formalitzacions a partir del 2015
Formalitzacions anteriors al 2015

A continuació es publiquen els contractes en vigor anteriors a la data d'obligació de publicitat activa que estableix la Llei de transparència.