menu
menu
logo
Portal de Trasnparencia
 
Flecha

Contractació pública

 
Icono Sección
1
Plataforma de Serveis de Contractació Pública
2
Contractació programada
3
Licitacions en tràmit
4
Contractes subscrits
5
Execució dels contractes
6
Recursos i resolucions judicials
7
Criteris interpretatius, acords i directrius
8
Estadístiques i registres de contractació

Contractació pública

Contractes subscrits
CONTRACTES MENORS

EMPRESES MUNICIPALS

ACTUALITZAT EL 04/02/2019 14:40:45
twitter facebook linkedin googleplus

D’acord amb les Instruccions internes de contractació de les respectives empreses municipals, es considera contracte menor aquell que tingui una durada i una quantia inferior a les xifres esmentades següents, més l'IVA corresponent, tant si es tracta d'un contracte d'obres com si es tracta d’un contracte de subministraments o de serveis.

Durada (anys)

1

Quantia (€)

50.000€