menu
menu
logo
Portal de Trasnparencia
 
Flecha

Contractació pública

 
Icono Sección
1
Plataforma de Serveis de Contractació Pública
2
Contractació programada
3
Licitacions en tràmit
4
Contractes subscrits
5
Execució dels contractes
6
Recursos i resolucions judicials
7
Criteris interpretatius, acords i directrius
8
Estadístiques i registres de contractació

Contractació pública

Plataforma de Serveis de Contractació Pública

Entitats i òrgans de contractació

ACTUALITZAT EL 16/12/2019 12:58:33
twitter facebook linkedin googleplus

Article 13.1.a) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern:
"1. La transparència en l'àmbit dels contractes subscrits pels subjectes obligats és aplicable a tots els contractes, inclosos els patrimonials i els menors. La informació pública relativa als contractes ha d'incloure:
a) La informació sobre les entitats i els òrgans de contractació, amb la indicació de la denominació exacta, el telèfon i les adreces postals i electròniques
".

Actualització: constant, en la mesura que es constitueixin noves entitats i òrgans de contractació.
Font de les dades: Ajuntament de Mollet del Vallès.
Format de les dades: PDF.