INICIO PORTAL DE TRANSPARENCIA

Portal de transparencia del Ayuntamiento de Mollet del Vallès

Contractació pública

(8 apartats)

Entitats i òrgans de contractació

inici

Contractació pública

Entitats i òrgans de contractació

Data de la darrera actualització: 14/02/2017 08:52:59

Article 13.1.a) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern:
"1. La transparència en l'àmbit dels contractes subscrits pels subjectes obligats és aplicable a tots els contractes, inclosos els patrimonials i els menors. La informació pública relativa als contractes ha d'incloure:
a) La informació sobre les entitats i els òrgans de contractació, amb la indicació de la denominació exacta, el telèfon i les adreces postals i electròniques
".

Actualització: constant, en la mesura que es constitueixin noves entitats i òrgans de contractació.
Font de les dades: Ajuntament de Mollet del Vallès.
Format de les dades: PDF.
Compartir

Comparteix aquest contingut

Flecha
Twitter
Facebook
Google+
Linkedin