menu
menu
logo
Portal de Trasnparencia
 
Flecha

Contractació pública

 
Icono Sección
1
Plataforma de Serveis de Contractació Pública
2
Contractació programada
3
Licitacions en tràmit
4
Contractes subscrits
5
Execució dels contractes
6
Recursos i resolucions judicials
7
Criteris interpretatius, acords i directrius
8
Estadístiques i registres de contractació

Contractació pública

Criteris interpretatius, acords i directrius

Informes i recomanacions

ACTUALITZAT EL 25/05/2017 14:10:44
twitter facebook linkedin googleplus
Junta Consultiva de Contractació Administrativva

La Junta Consultiva de Contractació Administrativa (JCCA) és un òrgan consultiu específic en matèria de contractació pública de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, que resol les consultes de caràcter general en relació amb la interpretació i l'anàlisi de les normes jurídiques en matèria de contractació pública.

El web de la Junta Consultiva disposa d'un cercador dels seus informes, recomanacions, instruccions i acords, que, a més d'una cerca de text lliure, permet les cerques per tipologia del contracte, tipus de procediment, per àmbit d'aplicació, etc.

Així mateix, també inclou una relació anonimitzada de preguntes i respostes més freqüents en matèria de contractació pública, classificades per àmbits, en funció, principalment, del moment del procediment de licitació a què es refereixen (fase de preparació i disseny dels contrates; capacitat i solvència; selecció de l'empresa contractista i adjudicació del contracte; efectes, compliment i extinció dels contractes, i altres).

Actualització: anual.
Font de les dades: Generalitat de Catalunya.
Format de les dades: PDF.