menu
menu
logo
Portal de Trasnparencia
 
Flecha

Contractació pública

 
Icono Sección
1
Plataforma de Serveis de Contractació Pública
2
Contractació programada
3
Licitacions en tràmit
4
Contractes subscrits
5
Execució dels contractes
6
Recursos i resolucions judicials
7
Criteris interpretatius, acords i directrius
8
Estadístiques i registres de contractació

Contractació pública

Plataforma de Serveis de Contractació Pública

Plataforma de Serveis de Contractació Pública

ACTUALITZAT EL 03/05/2017 14:51:58
twitter facebook linkedin googleplus

La Plataforma de serveis de contractació pública de Catalunya (PSCP) es configura com un portal únic global i integrat per a la difusió de la informació de l'activitat contractual de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i dels ens i empreses que integren el seu sector públic, i de difusió dels perfils del contractant dels seus òrgans de contractació, d'acord amb les previsions de la legislació de contractes del sector públic. A més, la Plataforma està plantejada com un sistema obert, que possibilita la incorporació d'altres administracions públiques de Catalunya, entre d'altres, l'Ajuntament de Mollet del Vallès, que poden, a més de publicar el seu perfil del contractant, disposar del conjunt de serveis que la Plataforma ofereix als operadors públics i als privats.

Les dades informades a la Plataforma de serveis de contractació pública de Catalunya es publiquen també a la Plataforma de contractació del sector públic de l’Estat mitjançant un sistema d’agregació de la informació, d’acord amb les previsions del Conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i l’Administració de la Generalitat de Catalunya per a  la interconnexió entre plataformes de contractació pública, de 10 d’abril de 2015. Mitjançant aquesta interconnexió es dóna compliment, per part de tots els òrgans de contractació que publiquen les convocatòries de les seves licitacions i els resultats en la Plataforma de Catalunya, de la previsió continguda en el segon paràgraf de la disposició addicional tercera de la Llei estatal 20/2013, de garantia de la unitat de mercat.

Actualització: contínua.

Font de les dades: Plataforma de serveis de contractació pública (PSCP).

Format de les dades: ZIP i XML.