menu
menu
logo
Portal de Trasnparencia
 
Flecha

Convenis

 
Icono Sección
1
Relació de convenis vigents
2
Registre de convenis

Convenis

Relació de convenis vigents

ACTUALITZAT EL 17/12/2018 12:07:42
twitter facebook linkedin googleplus

A continuació detallem la relació de convenis vigents a l'Ajuntament de Mollet del Vallès i als seus ens instrumentals. 

Convenis vigents de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, organismes autònoms i empreses públiques.