menu
menu
logo
Portal de Trasnparencia
 
Flecha

Corporació Municipal

 
Icono Sección
1
Alcalde i Regidors
2
Resolucions de compatibilitat
3
Personal Eventual
4
Informació de les sessions del òrgans
5
Organigrama, llocs de treball i retribucions
6
Cataleg de tràmits i de serveis
7
Oferta pública d'ocupació
8
Carta de serveis
9
Informació sindical
10
Codi ètic

Corporació Municipal

Informació de les sessions del òrgans

ACTUALITZAT EL 16/03/2018 23:29:36
twitter facebook linkedin googleplus

En aquest apartat del Portal es poden consultar l'ordre del dia i les actes de les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local de l'any en curs.

Així mateix, es dóna accés a l'enllaç des d'on és possible visualitzar les sessions dels Plens.

També es pot accedir al repositori documental d'actes del Ple d'anys anteriors.

Finalment, es dóna accés a la retransmissió en directe de les sessions del Ple de l'Ajuntament que té lloc l'ultim dilluns de cada mes a les 19 hores.

El Ple és el màxim òrgan de poder de l'ajuntament i està integrat per la totalitat dels regidors i regidores, i presidit per l'alcalde. Estableix les línies d'actuació municipal i resol les qüestions més importants, amb funcions de tipus constitutiu, planificador, reglamentari i fiscalitzador del govern de la ciutat. Li correspon exercir la iniciativa per aprovar i modificar les ordenances i els reglaments municipals, els pressupostos i els comptes, el planejament urbanístic i les seves revisions i modificacions, etc. Així mateix, li correspon exercir activitats econòmiques, acceptar la delegació de competències fetes per altres administracions, transferir funcions, adquirir o contractar certs béns i serveis, i acordar la participació en organitzacions supramunicipals, entre altres competències.

Les reunions del Ple de l'Ajuntament de Mollet del Vallès es fan habitualment el darrer dilluns de cada mes (tret de l'agost), a les 19 hores, a la Sala de Plens de la Casa de la Vila. Les sessions són públiques i d'accés lliure.

La Junta de Govern Local és l'òrgan col·legiat de govern executiu municipal i està formada per l'alcalde i set regidors i regidores, que són els anomenats tinent o tinenta d'alcaldia. Els ajuntaments de més de 5.000 habitants han de tenir una junta de govern i els de menys també poden constituir-la si així ho acorda el Ple. Els membres són els col·laboradors immediats, directes i permanents de l'alcalde, que els nomena i revoca lliurement d'entre els regidors. Substitueixen l'alcalde quan aquest es troba absent i exerceixen les atribucions que els delega. La Junta de Govern Local es reuneix cada setmana.