menu
menu
logo
Portal de Trasnparencia
 
Flecha

Corporació Municipal

 
Icono Sección
1
Alcalde i Regidors
2
Resolucions de compatibilitat
3
Personal Eventual
4
Informació de les sessions del òrgans
5
Organigrama, llocs de treball i retribucions
6
Cataleg de tràmits i de serveis
7
Oferta pública d'ocupació
8
Carta de serveis
9
Informació sindical
10
Codi ètic

Corporació Municipal

Informació sindical

ACTUALITZAT EL 14/08/2017 14:07:40
twitter facebook linkedin googleplus
INFORMACIÓ SOBRE ELS REPRESENTANTS SINDICALS I ALLIBERATS
DELEGADES I DELEGATS SINDICALS AMB DRET AL CRÈDIT HORARI
Sindicat Representant Número Hores/any Total
UGT Membres electes junta de personal / Delegat LOLS 7 360 2.520
UGT Delegat de prevenció 1 360 360
CCOO Membres electes junta de personal / Delegat LOLS 6 360 2.160
CCOO Delegat de prevenció 1 360 360
PLUS Membres electes junta de personal 2 360 720
PLUS Delegat LOLS 1 360 360
PLUS Delegat de prevenció 1 360 360

FONT Elaboració pròpia

COSTOS PER SINDICAT
Sindicat Costos derivats*
UGT 22.193 €
CCOO 40.982 €
PLUS 24.333 €
*Els costos es calculen sumant el sou anual i els costos de seguretat social

FONT Elaboració pròpia

Cost anual total dels sindicats

87.509€
INFORMACIÓ ALLIBERATS SINDICALS
Nombre Sindicat Hores anuals Costos derivats*
1 CCOO 1605 59.309 €

FONT Elaboració pròpia

*Els costos derivats es calculen sumant el sou anual i els costos de Seguretat Social.

Cost anual total de les persones alliberades sindicals

59.309€
ACORD DE CONDICIONS
ACORD DE CONDICIONS DEL PERSONAL FUNCIONARI VIGENT I ANTERIORS