menu
menu
logo
Portal de Trasnparencia
 
Flecha

Corporació Municipal

 
Icono Sección
1
Alcalde i Regidors
2
Resolucions de compatibilitat
3
Personal Eventual
4
Informació de les sessions del òrgans
5
Organigrama, llocs de treball i retribucions
6
Cataleg de tràmits i de serveis
7
Oferta pública d'ocupació
8
Carta de serveis
9
Informació sindical
10
Codi ètic

Corporació Municipal

Organigrama, llocs de treball i retribucions

RETRIBUCIONS, INDEMNITZACIONS I DIETES

ACTUALITZAT EL 28/02/2019 08:47:26
twitter facebook linkedin googleplus
RETRIBUCIONS

A continuació es publiquen les retribucions dels empleats públics de la Corporació, les del personal eventual i directiu, les del personal de confiança i, finalment, les dels membres de la Corporació.

Retribucions de les persones empleades de l'Ajuntament
Retribucions del personal eventual i eventual directiu
Retribucions del personal electe
DIETES I DESPESES DE LOCOMOCIÓ DE LES PERSONES EMPLEADES DE L'AJUNTAMENT I DEL PERSONAL ELECTE

A continuació es publiquen les despeses abonades al personal en concepte de dietes i desplaçaments des de l'any 2015. Les quantitats estan desagregades per mesos.

Relació de dietes i despeses de locomoció del personal de l'Ajuntament
Relació de dietes i despeses de locomoció del personal dels ens instrumentals
Relació de dietes i despeses de locomoció del personal electe