menu
menu
logo
Portal de Trasnparencia
 
Flecha

Gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial

 
Icono Sección
1
Pressupost Ajuntament
2
Estabilitat Pressupostària
3
Indicadors Pressupostaris
4
Patrimoni municipal
5
Campanyes de publicitat institucional
6
Control de costos

Gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial

Indicadors Pressupostaris

ACTUALITZAT EL 09/03/2017 13:59:48
twitter facebook linkedin googleplus

Els següents indicadors fan referència a l'exercici 2016. El càlcul d'aquests indicadors és obligatori d'acord amb la Instrucció de la Comptabilitat de l'Administració Local vigent.

Despeses per habitant fins 3er trimestre 2016

1.078,54€

Inversió per habitant fins 4t trimestre 2016

48,77€

Període mitjà de pagament a proveïdors (en dies) 4t trimestre 2016

62,88

Percentatge de variació del període mitjà de pagament a proveïdors respecte al trimestre anterior

-19,31%