menu
menu
logo
Portal de Trasnparencia
 
Flecha

Gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial

 
Icono Sección
1
Pressupost Ajuntament
2
Estabilitat Pressupostària
3
Indicadors Pressupostaris
4
Patrimoni municipal
5
Campanyes de publicitat institucional
6
Control de costos

Gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial

Indicadors Pressupostaris

ACTUALITZAT EL 26/03/2018 10:17:58
twitter facebook linkedin googleplus

Els següents indicadors fan referència a l'exercici 2017. El càlcul d'aquests indicadors és obligatori d'acord amb la Instrucció de la Comptabilitat de l'Administració Local vigent.

Despeses per habitant Ajuntament fins 4rt Trimestre 2017 (ORN)

1.062,39€

Inversió per habitant Ajuntament fins 4rt Trimestre 2017 (ORN)

29,58€

Període mitjà de pagament a proveïdors (en dies) 4rt Trimestre 2017

77,42

Percentatge de variació del període mitjà de pagament a proveïdors respecte al trimestre anterior

-7,49%