menu
menu
logo
Portal de Trasnparencia
 
Flecha

Gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial

 
Icono Sección
1
Pressupost Ajuntament
2
Estabilitat Pressupostària
3
Indicadors Pressupostaris
4
Patrimoni municipal
5
Campanyes de publicitat institucional
6
Control de costos

Gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial

Indicadors Pressupostaris

ACTUALITZAT EL 21/07/2021 12:29:24
twitter facebook linkedin googleplus

Els següents indicadors fan referència a l'exercici 2020. El càlcul d'aquests indicadors és obligatori d'acord amb la Instrucció de la Comptabilitat de l'Administració Local vigent.

Despeses per habitant Ajuntament

1.115,07€

Inversió per habitant Ajuntament

39,79€

Endeutament per habitant any 2020

662,58€

Període mig de pagament global (4T 2020, en dies)

58,92