menu
menu
logo
Portal de Trasnparencia
 
Flecha

Gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial

 
Icono Sección
1
Pressupost Ajuntament
2
Estabilitat Pressupostària
3
Indicadors Pressupostaris
4
Patrimoni municipal
5
Campanyes de publicitat institucional
6
Transparència mediambiental

Gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial

Patrimoni municipal

ACTUALITZAT EL 05/02/2021 12:58:13
twitter facebook linkedin googleplus

El patrimoni municipal està constituït per tots els béns i els drets que pertanyen a l'Ajuntament i als seus organismes autònoms i empreses municipals. L'inventari general compren els béns de domini públic (afectes a l'ús públic o a un servei públic) i els béns patrimonials (entre els quals els afectes al patrimoni municipal de sòl i habitatge, que constitueix un patrimoni especial). En la seva sessió de 28 de setembre de 2020, el Ple de l'Ajuntament ha aprovat la rectificació de l'inventari municipal a 31-12-2019.