menu
menu
logo
Portal de Trasnparencia
 
Flecha

Altres Informacions

 
Icono Sección
1
Dret d'accés a la informació pública
2
Indicadors de transparència
3
Dades d'accés al portal de transparència
4
Altra informació pública
5
Registre de funcionaris habilitats

Altres Informacions

Altra informació pública

ACTUALITZAT EL 22/02/2021 08:45:52
twitter facebook linkedin googleplus
Expedients en fase d'informació pública
Sol·licitud de modificació substancial de l'autorització ambiental sense declaració d'impacte ambiental de l'activitat de fabricació de productes fitosanitaris i biocides promoguda per Industrias Químicas del Vallés S.A
Aprovació provisional modificació de les ordenances fiscals i preus públics per a l'any 2021
DOC
FLECHA
12.TAXA 2.6 SERVEIS URBANISTICS.pdf
DOC
FLECHA
20.TAXA 2.14 MATRIMONIS I CERIMONIES.pdf
DOC
FLECHA
4.ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.1.3 IVTM.pdf
DOC
FLECHA
6.ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.2.2 IIVTNU.pdf
DOC
FLECHA
5.ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.2.1 ICIO.pdf
DOC
FLECHA
8.TAXA 2.2 TELECOM.pdf
DOC
FLECHA
9.TAXA 2.3 AUTOTAXIS.pdf
DOC
FLECHA
13.TAXA 2.7 TRANSPORT ENERGIA.pdf
DOC
FLECHA
14.TAXA 2.8 RESIDUS MUNICIPALS.pdf
DOC
FLECHA
7.TAXA 2.1 DOCUMENTS ADMIISTRATIUS.pdf
DOC
FLECHA
19.TAXA 2.13 HABITATGES BUITS.pdf
DOC
FLECHA
17.TAXA 2.11 SUBM.INTERES GENERAL.pdf
DOC
FLECHA
21.TAXA 2.15 FUNDACIO MUNICIPAL ABELLO.pdf
DOC
FLECHA
22.TAXA 2.16 CASA DELS PETITS.pdf
DOC
FLECHA
30.PREUS PUBLICS 3.5 VENDA MATERIAL PROMOCIO INSTITUCIONAL.pdf
DOC
FLECHA
27.PREUS PUBLICS 3.2 SERVEIS ESPORTIUS.pdf
DOC
FLECHA
23.TAXA 2.17 PUBLICITAT DINAMICA.pdf
DOC
FLECHA
28.PREUS PUBLICS 3.3 SERVEIS CULTURALS.pdf
DOC
FLECHA
25.PREUS PUBLICS 3.0 ORD.REGULADORA PREUS PUBLICS.pdf
DOC
FLECHA
35.PREUS PUBLICS 3.10 ACTIVITATS AMBIT COMERCIAL.pdf
DOC
FLECHA
15.TAXA 2.9 ANTIC CEMENTIRI.pdf
DOC
FLECHA
38.PREUS PUBLICS 3.13 NETEJA DE GRAFITIS.pdf
DOC
FLECHA
11.TAXA 2.5 TAXA ACTIVITATS.pdf
DOC
FLECHA
29.PREUS PUBLICS 3.4 ESCOLES BRESSOL.pdf
DOC
FLECHA
10.TAXA 2.4 VEHICLES VIA PUBLICA.pdf
DOC
FLECHA
37.PREUS PUBLICS 3.12 APARCAMENT JOAN MIRO.pdf
DOC
FLECHA
16.TAXA 2.10 OCUPACIO VIA PUBLICA.pdf
DOC
FLECHA
40.PPP NO TRIBUTARIA NÚM. 5.1 AIGUA.pdf
DOC
FLECHA
18.TAXA 2.12 SALUT PUBLICA.pdf
DOC
FLECHA
41.PPP NO TRIBUTARIA NÚM. 5.2 FUNERARIS I CEMENTIRI NOU.pdf
DOC
FLECHA
34.PREUS PUBLICS 3.9 CENTRE OCUPACIONAL DEL BOSC.pdf
DOC
FLECHA
45.PREUS PRIVATS NÚM. 6.2 MOLLET COMUNICACIÓ, SL.pdf
DOC
FLECHA
32.PREUS PUBLICS 3.7 IMSD.pdf
DOC
FLECHA
CARRERER NOU 20201019 clasificació fiscal vies publiques.pdf
DOC
FLECHA
48.PREUS PRIVATS NÚM. 6.5 MOLLET IMPULSA SL.pdf
DOC
FLECHA
43.PPP NO TRIBUTARIA NÚM. 5.4 MERCAT MUNICIPAL.pdf
DOC
FLECHA
46.PREUS PRIVATS NÚM. 6.3 EMFO.pdf
DOC
FLECHA
44.PREUS PRIVATS NÚM. 6.1 CAN N'ARIMON.pdf
DOC
FLECHA
42.PPP NO TRIBUTARIA NÚM. 5.3 VEHICLES TRACCIO MECANICA.pdf
DOC
FLECHA
31.PREUS PUBLICS 3.6 CASAL OBERT.pdf
DOC
FLECHA
24.TAXA 2.18 POLICIA LOCAL I CIRCUL.ESPECIALS.pdf
DOC
FLECHA
39.ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4.1CONTRIBUCIONS ESPECIALS.pdf
DOC
FLECHA
36.PREUS PUBLICS 3.11 ATENCIO DOMICILIARIA.pdf
DOC
FLECHA
33.PREUS PUBLICS 3.8 INSTITUT MUNICIPAL EDUCACIO.pdf
DOC
FLECHA
26.PREUS PUBLICS 3.1 US BENS AJUNTAMENT.pdf
DOC
FLECHA
47.PREUS PRIVATS NÚM. 6.4 EL LLEDONER.pdf
Documentació sobre els sistemes de pacificació del trànsit
Pla d'ocupació per a la millora de la funció pública a l'Ajuntament de Mollet del Vallès (POMA)
Document del POMA
Aprovació provisional de la modificació dels estatuts de les Empreses Municipals
Aprovació provisional de la modificació dels estatuts de l'Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l'Ocupació, SL
Aprovació provisional de la modificació dels estatuts de Mercamollet, SL
Aprovació provisional de la modificació dels estatuts de Mollet Comunicació, SL
Aprovació provisional de la modificació dels estatuts de Mollet Impulsa, SL