menu
menu
logo
Portal de Trasnparencia
 
Flecha

Altres Informacions

 
Icono Sección
1
Dret d'accés a la informació pública
2
Indicadors de transparència
3
Dades d'accés al portal de transparència
4
Altra informació pública

Altres Informacions

Dret d'accés a la informació pública

ACTUALITZAT EL 23/07/2018 08:57:34
twitter facebook linkedin googleplus

A través d'aquest apartat, podeu exercir el vostre dret d'accés a la informació pública, de conformitat amb el que preveu l'article 18 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.