Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a l'informació de contacte

Portal de transparència

Convocatòries i actes del Ple

Convocatòries i actes del Ple de l'Ajuntament

El Ple és un òrgan municipal constituït per tots/es els/les regidor/es agrupats en grups municipals i sota la presidència de l’alcalde/essa. Es reuneix un cop al mes en sessió pública. Té facultats polítiques, normatives, econòmiques i institucionals. Controla i fiscalitza l’actuació de l’alcalde/essa i pot nomenar-lo o substituir-lo mitjançant una moció de censura.

Podeu consultar les videoactes a partir de novembre de 2022 a l'enllaç:

https://actes.molletvalles.cat/session/portadaPublica

Podeu consultar les videoactes anteriors a novembre de 2022 a l'enllaç:

http://portalrepro.molletvalles.cat/PortalRepro/

Data d'actualització
12 de gener de 2023
Normativa
  • Llei 19/2014 Article 10. Apartat 1. Punt a.
  • Decret 8/2021 Article 46.
Font d'informació
Propi ens
Freqüència d'actualització
Anual

Compartir