Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a l'informació de contacte

Portal de transparència

El ple de l'Ajuntament aprova la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2024

El Ple de l’Ajuntament de Mollet ha aprovat l’actualització generalitzada del 5% de gran part dels tributs municipals i el manteniment de totes les bonificacions socials.

El Ple del dia 30 d'octubre ha aprovat amb caràcter provisional l’actualització generalitzada del 5% de gran part dels impostos, taxes i preus públics municipals i el manteniment de totes les bonificacions socials. L’IBI, l’IAE s’actualitzen un 5%, així com gairebé tot el conjunt de taxes i preus públics municipals. Els preus dels pàrquings públics i la zona blava es congelen pel 2024.

Pel que fa a taxa d'escombraries s’actualitza la tarifa ordinària municipal també un 5%, per fer front a l’increment de despesa de tractament, transferència, salaris i amortitzacions. La nova tarifa d’aigua s’ha dissenyat per complir amb el que han marcat des de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat (ATL), ens depenent de la Generalitat de Catalunya,  i que suposa un increment aproximat d’1 euro per persona al mes al rebut domiciliari. Aquest increment en el preu de compra d’aigua, que ha estat aprovat des d’ATL, és per a fer front als costos derivats de la situació de sequera i com a mesura dissuasòria de consum d’aigua.

Novetats

El 2024 la ciutadania rebrà per separat els rebuts de l’aigua i el de residus. Un fet que ha de facilitar a la ciutadania a entendre millor el cost de cadascun dels serveis.

D’altres novetats d’aquestes ordenances fiscals són: 

  • Es crea una bonificació del 95% a l’impost construccions instal·lacions i obres per a les actuacions de retirada de fibrociment.
  • Es modifica l’ordenança de l’IBI per incrementar el recàrrec a aquells immobles residencials que es trobin desocupats amb caràcter permanent.
  • Millores en l’obtenció de llicència i el pressupost de referència per a l’ICIO i la taxa de serveis urbanístics, amb l’objectiu d’agilitzar i facilitar els tràmits per a iniciar obres a la ciutat.
  • Posada en marxa del servei de punts de càrrega de vehicles elèctrics municipals en modalitat de pagament.
  • Es limita a dos anys la bonificació dels vehicles ECO a l’Impost de vehicles.

Bonificacions socials

Es mantenen totes les bonificacions ja existents.

Durant aquest any s’han atorgat més de 2,8 milions d’euros en bonificacions, el que suposa un increment de 150.000€ respecte a l’any 2022.

Consulta de les ordenances fiscals 

Objectius de Desenvolupament so

Durant el període d'informació pública es poden consultar a l'apartat corresponent del portal de transparència (enllaç).