menu
menu
logo
Portal de Trasnparencia
 
Flecha

Contractació pública

 
Icono Sección
1
Plataforma de Serveis de Contractació Pública
2
Contractació programada
3
Licitacions en tràmit
4
Contractes subscrits
5
Execució dels contractes
6
Recursos i resolucions judicials
7
Criteris interpretatius, acords i directrius
8
Estadístiques i registres de contractació

Contractació pública

Contractació programada

ACTUALITZAT EL 19/01/2016 11:39:22
twitter facebook linkedin googleplus

Article 13.1.c) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern:

"1. La transparència en l'àmbit dels contractes subscrits pels subjectes obligats és aplicable a tots els contractes, inclosos els patrimonials i els menors. La informació pública relativa als contractes ha d'incloure:
c) La informació sobre els contractes programats.
"

Actualització: contínua.
Font de les dades: plataforma de serveis de contractació pública (PSCP).
Format de les dades: HTML i XML.

PSCP - Alertes de futures licitacions i Anuncis previs