menu
menu
logo
Portal de Trasnparencia
 
Flecha

Contractació pública

 
Icono Sección
1
Plataforma de Serveis de Contractació Pública
2
Contractació programada
3
Licitacions en tràmit
4
Contractes subscrits
5
Execució dels contractes
6
Recursos i resolucions judicials
7
Criteris interpretatius, acords i directrius
8
Estadístiques i registres de contractació

Contractació pública

Criteris interpretatius, acords i directrius

ACTUALITZAT EL 19/03/2018 11:14:57
twitter facebook linkedin googleplus

Article 13.1.g) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern:
"1. La transparència en l'àmbit dels contractes subscrits pels subjectes obligats és aplicable a tots els contractes, inclosos els patrimonials i els menors. La informació pública relativa als contractes ha d'incloure:
g) els acords i criteris interpretatius dels òrgans consultius de contractació
.
h) Una relació anonimitzada de les preguntes i respostes més freqüents en les consultes en matèria de contractació."