menu
menu
logo
Portal de Trasnparencia
 
Flecha

Contractació pública

 
Icono Sección
1
Plataforma de Serveis de Contractació Pública
2
Contractació programada
3
Licitacions en tràmit
4
Contractes subscrits
5
Execució dels contractes
6
Recursos i resolucions judicials
7
Criteris interpretatius, acords i directrius
8
Estadístiques i registres de contractació

Contractació pública

Plataforma de Serveis de Contractació Pública
Entitats i òrgans de contractació

Entitats

ACTUALITZAT EL 16/12/2019 13:00:53
twitter facebook linkedin googleplus

Part de la gestió municipal es porta a terme mitjançant organismes dotats de personalitat jurídica pròpia, creats per l'Ajuntament de Mollet del Vallès.

Organismes autònoms:

- Institut Municipal d'Educació (IME)
- Institut Municipal de Serveis als Discapacitats (IMSD)
- Fundació Municipal Joan Abelló (FMJA)

Societats mercantils, de capital íntegrament municipal:

- Empresa municipal per a la Formació i l'Ocupació, SL (EMFO)
- Mollet Impulsa, SL
- Mercamollet, SL
- Mollet comunicació, SL