menu
menu
logo
Portal de Trasnparencia
 
Flecha

Contractació pública

 
Icono Sección
1
Plataforma de Serveis de Contractació Pública
2
Contractació programada
3
Licitacions en tràmit
4
Contractes subscrits
5
Execució dels contractes
6
Recursos i resolucions judicials
7
Criteris interpretatius, acords i directrius
8
Estadístiques i registres de contractació

Contractació pública

Execució dels contractes

ACTUALITZAT EL 27/02/2020 09:33:43
twitter facebook linkedin googleplus

Article 13.1.e) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern:
"1. La transparència en l'àmbit dels contractes subscrits pels subjectes obligats és aplicable a tots els contractes, inclosos els patrimonials i els menors. La informació pública relativa als contractes ha d'incloure:
e) Les modificacions contractuals, les pròrrogues dels contractes, les licitacions anul·lades i les resolucions anticipades.
"

Actualització: anual.
Font de les dades:
- Registre públic de contractes del sector públic de l'Administració de l'Estat (RCSP), fins a l'any 2015.
- Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya (RPC), a partir de l'any 2016.
Format de les dades: XLSX i CSV.