menu
menu
logo
Portal de Trasnparencia
 
Flecha

Contractació pública

 
Icono Sección
1
Plataforma de Serveis de Contractació Pública
2
Contractació programada
3
Licitacions en tràmit
4
Contractes subscrits
5
Execució dels contractes
6
Recursos i resolucions judicials
7
Criteris interpretatius, acords i directrius
8
Estadístiques i registres de contractació

Contractació pública

Recursos i resolucions judicials

ACTUALITZAT EL 29/12/2020 14:16:32
twitter facebook linkedin googleplus

Article 13.1.i) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern:
"1. La transparència en l'àmbit dels contractes subscrits pels subjectes obligats és aplicable a tots els contractes, inclosos els patrimonials i els menors. La informació pública relativa als contractes ha d'incloure:
i) Les resolucions dels recursos especials, de les qüestions de nulitat i de les resolucions judicials definitives en matèria de contractació, i també els actes de desistiment, renúncia i resolució de contractes.
"