menu
menu
logo
Portal de Trasnparencia
 
Flecha

Convenis

 
Icono Sección
1
Relació de convenis vigents
2
Registre de convenis

Convenis

Relació de convenis vigents

ACTUALITZAT EL 12/09/2022 10:29:07
twitter facebook linkedin googleplus

A continuació detallem la relació de convenis vigents a l'Ajuntament de Mollet del Vallès i als seus ens instrumentals. 

Convenis vigents i actualitzats de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, organismes autònoms i empreses públiques.
Convenis vigents i actualitzats Ajuntament de Mollet del Vallès
Convenis vigents i actualitzats empreses municipals i organismes autònoms