menu
menu
logo
Portal de Trasnparencia
 
Flecha

Corporació Municipal

 
Icono Sección
1
Alcalde i Regidors
2
Resolucions de compatibilitat
3
Personal Eventual
4
Informació de les sessions del òrgans
5
Organigrama, llocs de treball i retribucions
6
Cataleg de tràmits i de serveis
7
Oferta pública d'ocupació
8
Cartes de servei
9
Informació sindical

Corporació Municipal

Cartes de servei

ACTUALITZAT EL 08/06/2022 23:36:20
twitter facebook linkedin googleplus
Cartes de servei

Les Cartes de Serveis són documents públics a través dels quals l’Ajuntament informa dels serveis que ofereix i dels compromisos de qualitat que assumeix en la seva prestació, així com dels drets i deures dels usuaris en relació amb aquests. Són una concreció del compromís públic de l'organització amb un funcionament més transparent i orientat sota criteris de qualitat i millora contínua atès que fixen estàndards de prestació i objectius que són avaluats periòdicament.

Cartes de Servei aprovades
Avaluacions del grau de compliment de les Cartes de Servei
Altres avaluacions de la qualitat de servei