menu
menu
logo
Portal de Trasnparencia
 
Flecha

Corporació Municipal

 
Icono Sección
1
Alcalde i Regidors
2
Resolucions de compatibilitat
3
Personal Eventual
4
Informació de les sessions del òrgans
5
Organigrama, llocs de treball i retribucions
6
Cataleg de tràmits i de serveis
7
Oferta pública d'ocupació
8
Cartes de servei
9
Informació sindical

Corporació Municipal

Cataleg de tràmits i de serveis

ACTUALITZAT EL 21/05/2021 12:03:25
twitter facebook linkedin googleplus

En aquest apartat podreu trobar la relació dels serveis municipals, amb indicació dels servei responsable així com un enllaç que dona accés al conjunt de tràmits que l'Ajuntament de Mollet del Vallès posa a disposició de la ciutadania a través de la seva seu electrònica.

Els tràmits relacionats es poden realitzar telemàticament, amb o sense certificat digital.

Catàleg de serveis
CATÀLEG DE TRÀMITS