menu
menu
logo
Portal de Trasnparencia
 
Flecha

Corporació Municipal

 
Icono Sección
1
Alcalde i Regidors
2
Resolucions de compatibilitat
3
Personal Eventual
4
Informació de les sessions del òrgans
5
Organigrama, llocs de treball i retribucions
6
Cataleg de tràmits i de serveis
7
Oferta pública d'ocupació
8
Cartes de servei
9
Informació sindical

Corporació Municipal

Informació sindical

ACTUALITZAT EL 01/03/2022 10:44:15
twitter facebook linkedin googleplus
INFORMACIÓ SOBRE ELS REPRESENTANTS SINDICALS I ALLIBERATS DE L'ANY EN CURS
DELEGADES I DELEGATS SINDICALS AMB DRET AL CRÈDIT HORARI
Sindicat Representant Número Hores/any Total
UGT Membres electes junta de personal / Delegat LOLS 7 360 2.520
UGT Delegat de prevenció 1 360 360
CCOO Membres electes junta de personal / Delegat LOLS 7 360 2520
CCOO Delegat de prevenció 1 360 360
PLUS Membres electes junta de personal / Delegat LOLS 2 360 720
PLUS Delegat de prevenció 1 360 360

FONT Elaboració pròpia

COSTOS PER SINDICAT
Sindicat Costos derivats*
UGT 41.958,19 €
CCOO 40.933,75 €
PLUS 16.831,19 €
*Els costos es calculen sumant el sou anual i els costos de seguretat social. La dedicació que s'ha tingut en compte és la teòrica anual dels representants sindicals que tenen 360 hores disponibles.

FONT Elaboració pròpia

Cost anual total dels sindicats

99.723€
INFORMACIÓ ALLIBERATS SINDICALS
Nombre Sindicat Hores anuals Costos derivats*
0 -- -- 0 €

FONT Elaboració pròpia

Cost anual total de les persones alliberades sindicals

0€
ACORD DE CONDICIONS
ACORD DE CONDICIONS DEL PERSONAL FUNCIONARI VIGENT I ANTERIORS