menu
menu
logo
Portal de Trasnparencia
 
Flecha

Corporació Municipal

 
Icono Sección
1
Alcalde i Regidors
2
Resolucions de compatibilitat
3
Personal Eventual
4
Informació de les sessions del òrgans
5
Organigrama, llocs de treball i retribucions
6
Cataleg de tràmits i de serveis
7
Oferta pública d'ocupació
8
Cartes de servei
9
Informació sindical
10
Codi ètic

Corporació Municipal

Organigrama, llocs de treball i retribucions

ACTUALITZAT EL 13/09/2021 10:48:44
twitter facebook linkedin googleplus
INFORMACIÓ EN XIFRES

Taxa de temporalitat a la plantilla de l'Ajuntament

14,33%

Taxa de temporalitat mitja a la plantilla dels Ajuntaments adherits a la xarxa CORH

23%

Edat mitja de les persones empleades de l'Ajuntament

48,80