menu
menu
logo
Portal de Trasnparencia
 
Flecha

Corporació Municipal

 
Icono Sección
1
Alcalde i Regidors
2
Resolucions de compatibilitat
3
Personal Eventual
4
Informació de les sessions del òrgans
5
Organigrama, llocs de treball i retribucions
6
Cataleg de tràmits i de serveis
7
Oferta pública d'ocupació
8
Cartes de servei
9
Informació sindical

Corporació Municipal

Organigrama, llocs de treball i retribucions

RETRIBUCIONS, INDEMNITZACIONS I DIETES

ACTUALITZAT EL 30/03/2022 11:26:23
twitter facebook linkedin googleplus
RETRIBUCIONS

A continuació es publiquen les retribucions dels empleats públics de la Corporació, les del personal eventual de confiança o assessorament especial i, finalment, les dels membres de la Corporació.

Retribucions de les persones empleades de l'Ajuntament (inclou personal eventual)
DIETES I DESPESES DE LOCOMOCIÓ DE LES PERSONES EMPLEADES DE L'AJUNTAMENT I DEL PERSONAL ELECTE I EVENTUAL

A continuació es publiquen les despeses abonades al personal en concepte de dietes i desplaçaments des de l'any 2015. 

Relació de dietes i despeses de locomoció del personal de l'Ajuntament
Relació de dietes i despeses de locomoció del personal electe i eventual
Relació de dietes i despeses de locomoció del personal dels ens instrumentals