menu
menu
logo
Portal de Trasnparencia
 
Flecha

Gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial

 
Icono Sección
1
Pressupost Ajuntament
2
Estabilitat Pressupostària
3
Indicadors Pressupostaris
4
Patrimoni municipal
5
Campanyes de publicitat institucional
6
Control de costos

Gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial

Control de costos
Gestió Energètica

Enllumenat Públic

ACTUALITZAT EL 10/05/2021 14:13:03
twitter facebook linkedin googleplus

Consum energètic anual Enllumenat Públic [kWh]

2.099.354

Impacte sobre el consum energètic municipal [%]

20,70%

Consum energètic corresponent al subministrament elèctric de l'enllumenat públic.

Dades corresponents a l'any 2019. 
Font: elaboració pròpia

DESPESA ENERGÈTICA ANUAL ENLLUMENAT PÚBLIC [€]274.465,20

322.808,12€

IMPACTE SOBRE EL PRESSUPOST MUNICIPAL [%]

0,52%

Despesa energètica corresponent al subministrament elèctric de l'enllumenat públic.

Dades corresponents a l'any 2019. 
Font: elaboració pròpia

EMISSIONS DE CO2 ANUALS [TNEQ CO2]

0

Emissions de CO2 anuals corresponents al consum energètic de l'enllumenat públic. 

L'energia elèctrica consumida per l'enllumenat públic i els equipaments municipals disposa del certificat d'energia 100% renovable. D'acord amb els criteris establerts perl'Oficina Catalana del Canvi Climàtic, les emissions de CO2 associades són nul·les. 

Dades corresponents a l'any 2019. 
Font: elaboració pròpia

Quadres d'Enllumenat Públic

78

Punts de llum (llumeneres)

6.458

Dades corresponents a l'any 2019.
Font: Elaboració pròpia