menu
menu
logo
Portal de Trasnparencia
 
Flecha

Gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial

 
Icono Sección
1
Pressupost Ajuntament
2
Estabilitat Pressupostària
3
Indicadors Pressupostaris
4
Patrimoni municipal
5
Campanyes de publicitat institucional
6
Control de costos

Gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial

Control de costos
Gestió Energètica

Enllumenat Públic

ACTUALITZAT EL 14/01/2020 12:49:30
twitter facebook linkedin googleplus

Consum energètic anual Enllumenat Públic [kWh]

1.998.375

Impacte sobre el consum energètic municipal [%]

20%

Consum energètic corresponent al subministrament elèctric de l'enllumenat públic.

DESPESA ENERGÈTICA ANUAL ENLLUMENAT PÚBLIC [€]

274.465,20€

IMPACTE SOBRE EL PRESSUPOST MUNICIPAL [%]

0,44%

Despesa energètica corresponent al subministrament elèctric de l'enllumenat públic.

EMISSIONS DE CO2 ANUALS [TNEQ CO2]

0

Emissions de CO2 anuals corresponents al consum energètic de l'enllumenat públic. 

L'energia elèctrica consumida per l'enllumenat públic i els equipaments municipals disposa del certificat d'energia 100% renovable. D'acord amb els criteris establerts perl'Oficina Catalana del Canvi Climàtic, les emissions de CO2 associades són nul·les. 


Quadres d'Enllumenat Públic

78

Punts de llum (llumeneres)

6.458

Dades corresponents a l'any 2018
Font: Elaboració pròpia