menu
menu
logo
Portal de Trasnparencia
 
Flecha

Gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial

 
Icono Sección
1
Pressupost Ajuntament
2
Estabilitat Pressupostària
3
Indicadors Pressupostaris
4
Patrimoni municipal
5
Campanyes de publicitat institucional
6
Control de costos

Gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial

Estabilitat Pressupostària

ACTUALITZAT EL 10/02/2020 13:34:08
twitter facebook linkedin googleplus

Per entendre el concepte d'estabilitat pressupostària hem d'entendre que si els ingressos no financers superen les despeses no financeres, tindríem capacitat de finançament i si succeís al contrari, això és, que les despeses fossin superiors als ingressos, estaríem davant d'una necessitat de finançament.

Informes d'estabilitat pressupostària