menu
menu
logo
Portal de Trasnparencia
 
Flecha

Gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial

 
Icono Sección
1
Pressupost Ajuntament
2
Estabilitat Pressupostària
3
Indicadors Pressupostaris
4
Patrimoni municipal
5
Campanyes de publicitat institucional
6
Transparència mediambiental

Gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial

Estabilitat Pressupostària

ACTUALITZAT EL 23/03/2022 09:57:24
twitter facebook linkedin googleplus

Es defineix la situació d'estabilitat pressupostària com a l'equilibri o superàvit d'una Entitat local, mesurat com a la capacitat de finançament en termes de Comptabilitat Nacional. És a dir, que els seus ingressos siguin iguals o majors a les seves despeses en tots els seus conceptes, excepte en les operacions financeres.

Informes d'estabilitat pressupostària