menu
menu
logo
Portal de Trasnparencia
 
Flecha

Gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial

 
Icono Sección
1
Pressupost Ajuntament
2
Estabilitat Pressupostària
3
Indicadors Pressupostaris
4
Patrimoni municipal
5
Campanyes de publicitat institucional
6
Control de costos

Gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial

Control de costos
Gestió Energètica

Generació d'Energia Solar

ACTUALITZAT EL 07/06/2020 21:22:19
twitter facebook linkedin googleplus

L'Ajuntament disposa d'un parc de vuit instal·lacions d'energia solar fotovoltaica repartides al llarg  el municipi, amb una potència total instal·lada de més de  145 kWp.
 

Les instal·lacions es troben ubicades en cobertes o façanes d'edificis municipals, així com també pèrgoles a la via pública o dins el recinte d'un edifici municipal.


Cinc d'aquestes instal·lacions generen energia elèctrica que s'injecta directament a la xarxa de distribució, rebent la corresponent retribució per part de l'Empresa Distribuidora. Les altres tres instal·lacions, ubicades en escoles i en un parc públic, són instal·lacions d'autoconsum, que proporcionen energia elèctrica al mateix edifici on es troben ubicades, i injecten els excedents a la xarxa elèctrica.


Mitjançant la generació d'energia solar fotovoltaica, l'autoconsum i la seva injecció a les xarxes de distribució elèctrica, l'Ajuntament contribueix a la reducció d'emissions de Gasos d'Efecte Hivernacle (GEH), contribuint a escala local a la disminució dels efectes del canvi climàtic i l'escalfament global. Alhora, els ingressos obtinguts per la injecció d'aquesta energia verda passen a formar part del pressupost municipal, i es poden destinar a reforçar el compromís de l'Ajuntament amb les polítiques socials i la transició energètica.


Energia solar fotovoltaica generada anual [kWh]

124.985

Ingressos anuals per energia injectada a la xarxa

79.192,63€

Estalvi anual d'emissions de CO2 [TnEqCO2]

32

Impacte de l'energia solar generada sobre el consum elèctric municipal [%]

2,40%

Dades corresponents al 2019. 
Font: Elaboració pròpia.

Instal·lacions amb injecció a la xarxa

Aquestes instal·lacions, injecten tota la producció d'energia solar directament a la xarxa elèctrica, augmentant l'oferta d'energia renovable per rebent una compensació econòmica que passa a formar part del pressupost municipal.

Instal·lacions d'autoconsum

Aquestes instal·lacions, aprofiten l'energia generada per al consum del propi edifici, i injecten a la xarxa l'energia sobrant. D'aquesta manera, s'aconsegueix un estalvi energètic i econòmic.

Galeria d'instal·lacions

FACI CLIC SOBRE QUALSEVOL IMATGE PER AMPLIAR LA GALERIA

MAPA DE GENERACIÓ SOLAR
Dades de generació d'energia solar (2004-2019)