menu
menu
logo
Portal de Trasnparencia
 
Flecha

Gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial

 
Icono Sección
1
Pressupost Ajuntament
2
Estabilitat Pressupostària
3
Indicadors Pressupostaris
4
Patrimoni municipal
5
Campanyes de publicitat institucional
6
Control de costos

Gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial

Control de costos
Gestió Energètica

Indicadors Energètics

ACTUALITZAT EL 14/01/2020 13:01:49
twitter facebook linkedin googleplus

Els indicadors energètics són paràmetres que permeten avaluar l'eficiència energètica d'edificis, equipaments o instal·lacions, d'acord amb una escala de valors obtinguda mitjançant un procediment de càlcul específic. 

En el cas dels edificis i equipaments municipals, un dels indicadors més habituals és el càlcul del consum energètic per superfície [kWh / m2]. Amb aquest indicador, es poden comparar consums d'edificis de la mateixa tipologia però de superfícies diferents, identificant l'eficiència energètica de cadascun, possibles consums inadequats i oportunitats de millora. 

L'Ajuntament gestiona els seus edificis, entre d'altres metodologies, d'acord amb els indicadors establerts a nivell europeu en la metodologia NZEB - Nearly Zero Energy Building (Edfici de consum gairebé nul), que deriva de la Directiva 2010/31/UE

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/buildings/nearly-zero-energy-buildingsEn el càlcul específic dels indicadors NZEB (a partir de les dades de la REHVA de 2014), s'estableix un consum màxim anual de 110 kWh/m2 per edifici. Els consums inferiors es classifiquen en tres categories:

  • NZEB - Bronze (Bronze): Entre 60 i 110 kWh/m2
  • NZEB - Silver (Plata): Entre 25 i 60 kWh/m2
  • NZEB - Gold (Or): Fins a 25 kWh / m2

Mapa d'Indicadors Energètics
Dades d'indicadors energèticos municipals