menu
menu
logo
Portal de Trasnparencia
 
Flecha

Gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial

 
Icono Sección
1
Pressupost Ajuntament
2
Estabilitat Pressupostària
3
Indicadors Pressupostaris
4
Patrimoni municipal
5
Campanyes de publicitat institucional
6
Transparència mediambiental

Gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial

Indicadors Pressupostaris

ACTUALITZAT EL 08/03/2022 14:19:48
twitter facebook linkedin googleplus

Els següents indicadors fan referència a l'exercici 2021. El càlcul d'aquests indicadors és obligatori d'acord amb la Instrucció de la Comptabilitat de l'Administració Local vigent.

Despeses per habitant Ajuntament

1.232,19€

Inversió per habitant Ajuntament

31,64€

Endeutament per habitant any 2021

553,90€

Període mig de pagament global (4T 2021, en dies)

16,42