menu
menu
logo
Portal de Trasnparencia
 
Flecha

Gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial

 
Icono Sección
1
Pressupost Ajuntament
2
Estabilitat Pressupostària
3
Indicadors Pressupostaris
4
Patrimoni municipal
5
Campanyes de publicitat institucional
6
Control de costos

Gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial

Indicadors Pressupostaris

ACTUALITZAT EL 05/03/2020 08:58:53
twitter facebook linkedin googleplus

Els següents indicadors fan referència a l'exercici 2018. El càlcul d'aquests indicadors és obligatori d'acord amb la Instrucció de la Comptabilitat de l'Administració Local vigent.

Despeses per habitant Ajuntament

1.062,39€

Inversió per habitant Ajuntament

29,58€

Endeutament per habitant

1.052,83

Període mig de pagament (4T 2019, en dies)

96,78