menu
menu
logo
Portal de Trasnparencia
 
Flecha

Informació de rellevància juridica

 
Icono Sección
1
Normativa municipal vigent
2
Instruccions, circulars i interpretacions de normes
3
Procediments normatius en curs
4
Resolucions administratives i judicials amb rellevància pública

Informació de rellevància juridica

Resolucions administratives i judicials amb rellevància pública

ACTUALITZAT EL 15/06/2022 12:18:46
twitter facebook linkedin googleplus

En aquest apartat hi figuren les resolucions administratives del cartipàs municipal que regulen el règim de competències entre òrgans municipals.

A continuació, hi figuren les resolucions judicials fermes i les resolucions administratives d'altres organismes públics que afecten a l'ajuntament. També s'hi inclouren aquelles resolucions que, malgrat no ser fermes perquè encara es poden recòrrer, han suscritat interès pel tema del qual es tracta. La fermesa o no de les resolucions judicials no obsta a què despleguin els seus efectes jurídics.

Finalment, també s'hi contenen les resolucions relacionades amb el dret de la ciutadania a una bona administració previst a la Carta Europea de Drets Fonamentals, el qual es concreta en l'obligació de l'Administració i dels seus membres d'actuar de forma íntegra i exemplar en la gestió dels assumptes públics i de l'erari públic.

RESOLUCIONS ADMINISTRATIVES AMB RELLEVÀNCIA PÚBLICA
Resolucions del cartipàs municipal 2022
Resolucions del cartipàs municipal 2019
RESOLUCIONS JUDICIALS AMB RELLEVÀNCIA PÚBLICA
2012
2015
2016
2018
2019
2020
2021
2022
RESOLUCIONS JUDICIALS EN L'ÀMBIT DEL DRET A UNA BONA ADMINISTRACIÓ
Actuacions penals per calúmnies i injúries a càrrecs públics, i altres