menu
menu
logo
Portal de Trasnparencia
 
Flecha

Planificació i programació

 
Icono Sección
1
Planificació estratègica
2
Planificació urbanística

Planificació i programació

Planificació urbanística

Planejament urbanístic municipal

ACTUALITZAT EL 30/04/2021 09:27:28
twitter facebook linkedin googleplus
Normes de Planejament Urbanístic
Planejament urbanístic / Gestió amb aprovació definitiva
Text refós del Projecte de reparcel·lació del PAU 11 Can Fàbregas Vell (PAU 2 vigent)
Planejament urbanístic / Gestió en tràmit
AVANÇ del POUM
PMU 7 Can Prat
Documents informatius
Plànol de caràcter informatiu de qualificacions urbanístiques
Plànol de caràcter informatiu de les zones 2a i 2b (fondària edificable i nombre de plantes)
Plànol de caràcter informatiu de les zones inundables
Programa de participació ciutadana del POUM de Mollet del Vallès