Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a l'informació de contacte

Portal de transparència

Plans territorials d'urbanisme

Planejament SUPRAMUNICIPAL

Els Plans Territorials contenen una estimació dels recursos disponibles, de les necessitats i dels dèficits, territorialitzats en el sector corresponent. També determinen les prioritats d'actuació i la definició d'estàndards i normes de distribució territorial.

A Catalunya la planificació territorial està regulada per les normes següents :
Llei 23/1983, del 21 de novembre, de política territorial, d’ordenació del territori català i de les accions administratives amb incidència territorial a Catalunya, que a la vegada ha estat afectada i desenvolupada per :
Decret 397/1984, del 17 de desembre, que desenvolupa l’art. 8.
Llei 1/1995, del 16 de març, la DD deroga art.10 i la DD deroga art.9
Decret 4/2000, del 10 de gener
Llei 15/2000, del 29 de desembre, la DA 7 modifica art.8, ap.5
Llei 31/2002, del 30 de desembre, art. 86 afegeix art. 19 quater., Cap.IV bis, art.19 bis i art. 19 ter.

L'àmbit dels plans és, com a mínim, d'extensió comarcal i pot agrupar les unitats comarcals establertes en la divisió territorial de Catalunya però, en cap cas, no les pot dividir.

Data d'actualització
18 de gener de 2023
Normativa
  • Llei 19/2014 Article 12. Apartat 4.
Font d'informació
Generalitat de Catalunya
Freqüència d'actualització
Anual

Compartir