Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a l'informació de contacte

Portal de transparència

Criteris interpretatius de contractació

Publicitat dels acords i criteris interpretatius dels òrgans consultius de contractació.

La Junta Consultiva de Contractació Administrativa (JCCA) és un òrgan consultiu específic en matèria de contractació pública de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, que resol les consultes de caràcter general en relació amb la interpretació i l'anàlisi de les normes jurídiques en matèria de contractació pública.

El web de la Junta Consultiva disposa d'un cercador dels seus informes, recomanacions, instruccions i acords, que, a més d'una cerca de text lliure, permet les cerques per tipologia del contracte, tipus de procediment, per àmbit d'aplicació, etc.

Així mateix, també inclou una relació anonimitzada de preguntes i respostes més freqüents en matèria de contractació pública, classificades per àmbits, en funció, principalment, del moment del procediment de licitació a què es refereixen (fase de preparació i disseny dels contrates; capacitat i solvència; selecció de l'empresa contractista i adjudicació del contracte; efectes, compliment i extinció dels contractes, i altres).

Enllaç

https://contractacio.gencat.cat/ca/contacte/jcca/

Data d'actualització
13 de desembre de 2022
Normativa
  • Llei 19/2014 Article 13. Apartat 1. Punt g.
  • Decret 8/2021 Article 43.5.
Font d'informació
L'ens mateix RELI. Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic (ROLECE).
Freqüència d'actualització
Anual

Compartir