Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a l'informació de contacte

Portal de transparència

Contractes programats

Publicitat dels contractes programats a través del perfil de contractant.

Enllaç

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=922288&lawType=0

Data d'actualització
09 de desembre de 2022
Normativa
  • Llei 19/2014 Article 13. Apartat 1. Punt c.
  • Decret 8/2021 Article 43.2.
Font d'informació
Contractació programada prevista per l’ens local.
Freqüència d'actualització
Anual

Compartir