Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a l'informació de contacte

Portal de transparència

Inventari general del patrimoni

El patrimoni municipal està constituït per tots els béns i els drets que pertanyen a l'Ajuntament i als seus organismes autònoms i empreses municipals. L'inventari general compren els béns de domini públic (afectes a l'ús públic o a un servei públic) i els béns patrimonials (entre els quals els afectes al patrimoni municipal de sòl i habitatge, que constitueix un patrimoni especial). En la seva sessió de 17 de juliol de 2023, el Ple de l'Ajuntament ha aprovat la rectificació de l'inventari municipal a 31-12-2022.

Data d'actualització
08 de març de 2024
Normativa
  • Llei 19/2014 Article 11. Apartat 2. Punt a.
  • Decret 8/2021 Article 48.1.
Font d'informació
Propi ens
Freqüència d'actualització
Anual

Compartir