Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a l'informació de contacte

Portal de transparència

Compte general

El Compte General de l'entitat local mostra la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats i de l'execució pressupostària.

El Compte General està integrat per:

  • El Compte de la pròpia entitat
  • El Compte dels organismes autònoms
  • Els Comptes de les societats mercantils de capital íntegrament propietat de l'ens local

Enllaç

https://expedients.sindicatura.cat/VerEnteLiferayCG.php?Codigo=081249000&l=ca_ES

Data d'actualització
29 de març de 2023
Normativa
  • Llei 19/2014 Article 11. Apartat 1. Punt c.
Font d'informació
Sindicatura de Comptes
Freqüència d'actualització
Anual

Compartir