Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a l'informació de contacte

Portal de transparència

Informació sindical

Informació dels alliberats sindicals i dels costos derivats de l'activitat sindical.

En aquest apartat es publica la informació sindical vigent. En concret, es facilita informació relativa als alliberats sindicals així com als costos derivats de l'activitat sindical.

Alliberats sindicals:

Nombre Agrupació sindical Hores anuals Costos derivats
1* UGT 1.305 49.601 €

Concessió de llicència sindical a temps total corresponent a l'agrupació sindical UGT per Resolució de Regidoria Delegada de data 9 de maig de 2022 i amb efectes de 19 d'abril de 2022. Aquesta llicència s'ha de sol·licitar i renovar anualment.

Costos dels delegats i delegades sindicals:

Els costos derivats de l'activitat sindical s'agrupen per sindicat amb representació a l'Ajuntament i es calculen sumant el sou anual i els costos de seguretat social. La dedicació que s'ha tingut en compte és la teòrica anual dels representants sindicals. La informació ordenada per anys es pot consultar a les taules que s'adjunten a continuació.

Data d'actualització
23 de desembre de 2022
Normativa
  • Llei 19/2014 Article 9. Apartat 2.
  • Decret 8/2021 Article 24.
Font d'informació
Propi ens
Freqüència d'actualització
Anual

Compartir