Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a l'informació de contacte

Portal de transparència

Plantilla d'empleats públics

Plantilla de personal de l'Ajuntament i dels ens instrumentals

La plantilla de personal és un instrument d’organització i planificació dels recursos humans orientat a garantir que l’organització tingui el nombre suficient de personal, amb la qualificació adequada i en els llocs de treball adequats en el moment i període de temps adequat.

La plantilla està integrada pel conjunt de places de personal permanent creades per la corporació i recull les dotacions de places per a cada classe de personal.

La plantilla està estretament relacionada amb el pressupost municipal donat que les places que s’hi recullen es doten pressupostàriament. La plantilla i el pressupost s’aproven anualment de manera conjunta i tota modificació de plantilla implica una modificació del pressupost.

A continuació es publica la plantilla de l'Ajuntament, dels seus Organismes Autònoms, Empreses Municipals i empreses concessionàries de serveis de caràcter permanent.

Data d'actualització
27 de desembre de 2022
Normativa
  • Llei 19/2014 Article 9. Apartat 1. Punt d.
  • Decret 8/2021 Article 20.3.
Font d'informació
CIDO
Freqüència d'actualització
Anual

Compartir