Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a l'informació de contacte

Portal de transparència

Competències i funcions

Informació sobre les funcions que l'Ajuntament té atribuïdes.

D'acord amb l'Estatut d'Autonomia de Catalunya (EAC), el municipi és l'ens local bàsic de l'organització territorial i el mitjà essencial de participació de la comunitat local en els assumptes públics. 

El govern i l'administració municipals corresponen a l'Ajuntament, format per l'Alcalde o Alcaldessa i els Regidors o Regidores. 

El municipi té autonomia per a l'exercici de les competències que té encomanades i la defensa dels interessos propis de la col·lectivitat que representa.

l'EAC, garanteix als municipis un nucli de competències pròpies que han de ser exercides amb plena autonomia subjecta a control de constitucionalitat i legalitat. 

Data d'actualització
13 de desembre de 2022
Normativa
  • Llei 19/2014 Article 9. Apartat 1. Punt a.
  • Llei 19/2014 Article 9. Apartat 1. Punt c.
  • Decret 8/2021 Article 16.
Font d'informació
Propi ens
Freqüència d'actualització
Semestral

Compartir