Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a l'informació de contacte

Portal de transparència

Organismes dependents o vinculats

Estructura de l'organització interna i funcions genèriques dels ens instrumentals locals.

ORGANISMES AUTÒNOMS I EMPRESES MUNICIPALS

Els serveis municipals també es presten des dels organismes autònoms i les empreses municipals que depenen funcionalment de l’estructura orgànica de l’Ajuntament.

Les empreses municipals són les següents:


Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l’Ocupació, SL (EMFO)

EMFO dinamitza l’ocupació i la formació laboral de ciutadans i ciutadanes i empreses mitjançant la gestió d’una borsa de treball, la inscripció a cursos, la intermediació laboral i l’assessorament per a la creació d’empreses.

  • Ubicació: carrer de la Riera 7 1ª planta.
  • Gerenta: Maria Nadal Sau Giralt 
  • Web: https://emfo.com/


Mollet Impulsa, SL

Mollet Impulsa gestiona el servei de promoció econòmica de la ciutat que inclou la gestió del patrimoni municipal de sòl i habitatge. Així mateix, assumeix la gestió econòmica i financera d’altres entitats amb participació de l’Ajuntament o dels seus ens dependents per encàrrec de les mateixes.


Mercamollet, SL

Mercamollet gestiona el funcionament del Mercat Municipal i del mercat setmanal.


Mollet Comunicació, SL

Mollet Comunicació gestiona els mitjans de comunicació públics de la ciutat així com les relacions de l’Ajuntament amb la premsa.


Els organismes autònoms són els següents:


Institut Municipal d’Educació (IME)

L’IME gestiona el funcionament de les escoles bressol municipals, l’Escola Municipal de Música i Dansa i el manteniment de les escoles públiques de la ciutat. Així mateix, col·labora en els processos de matriculació en l’ensenyament obligatori i en les activitats extraescolars.


Institut Municipal de Servei als Discapacitats (IMSD)

L’IMSD presta serveis a les persones amb discapacitat mitjançant la promoció d’aquest col·lectiu, la prevenció de les deficiències tant psicològiques com fisiològiques o anatòmiques, el tractament de les discapacitats i la integració social i laboral. Així mateix, gestiona els serveis municipals d’atenció precoç, educació especial, teràpia ocupacional per a adults i integració laboral en règim especial.

  • Ubicació: carrer de Lluís Millet, 7
  • Gerenta: Maria Dolores Gallego Hernández
  • Web: https://imsd.cat/


Fundació Municipal Joan Abelló

La Fundació Municipal Joan Abelló administra i gestiona el conjunt de béns mobles i immobles donats pel Joan Abelló. En aquest sentit, és l’encarregada d’administrar i gestionar el Museu i la Casa del Pintor Abelló, de conservar, catalogar, estudiar i organitzar exposicions de difusió de l’obra i del fons de donació, de promoure i fomentar les arts plàstiques i les obres d’artistes locals, de la publicació de material de difusió i, finalment, de la creació d’una biblioteca especialitzada en art en general.

Data d'actualització
27 de desembre de 2022
Normativa
  • Llei 19/2014 Article 9. Apartat 1. Punt a.
  • Llei 19/2014 Article 9. Apartat 1. Punt b.
  • Decret 8/2021 Article 17.
Font d'informació
Registre del sector públic local de Catalunya, adscrit a la Direcció General d'Administració Local (MUNICAT).
Freqüència d'actualització
Continuada

Compartir