Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a l'informació de contacte

Portal de transparència

Codi ètic i de bon govern

L'erosió de la confiança de la ciutadania en l'activitat política que s'ha anat manifestant en els últims temps, així com una relativa però important desafecció ciutadana cap a les i els responsables públics en particular i cap a la Política en general, obliga a les institucions, als propis partits polítics i als representants públics a multiplicar esforços per posar en valor la Política i la seva funcionalitat per a una societat democràtica en uns moments particularment complexos.
 

Especialment important és aquesta revaloració de la Política al món local, per la proximitat que tal activitat política té a la ciutadania i perquè ara per ara els ajuntaments continuen sent el nivell polític territorial més ben valorat per aquesta. Una posició, sens dubte, a preservar i fins i tot a incrementar.
 

No hi ha dubte -com així ha estat reconegut pel mateix Consell d'Europa- que el context de greu i profunda crisi econòmica que s'ha instal·lat al país, comporta una erosió de la qualitat democràtica de les institucions locals i de la pròpia vida política municipal, que implica en molts casos una major desconfiança ciutadana i, en concret, una atenció intensificada davant de qualsevol conducta política que no encaixi en els marges raonables en què s'ha de desenvolupar l'activitat política.
 

Les institucions locals i les i els propis representants públics han de, per tant, redoblar esforços per restablir el valor de la Política Local i recuperar la confiança de la ciutadania. En aquest context de major exigència pública, la Política Local requereix un reforçament del compromís efectiu amb la ciutadania, una intensificació i exteriorització efectiva dels valors públics, dels estàndards de conducta i de l'actitud moral de tals càrrecs responsables públics locals. I a aquesta finalitat atén aquest Codi.
 

No es tracta, per tant, d'aprovar o subscriure aquest Codi amb una finalitat d'utilitzar-lo com a eina de control polític o de desqualificació recíproca, sinó amb la pretensió d'interioritzar el seu contingut i millorar la imatge institucional de l'Ajuntament de Mollet del Vallès amb la mirada posada en reforçar la confiança de la ciutadania.

Data d'actualització
21 de desembre de 2022

Compartir