Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a l'informació de contacte

Portal de transparència

El registre de les activitats de tractament de dades personals

S'ha elaborat un Registre de les Activitats de Tractament de Dades Personals

L’Ajuntament de Mollet del Vallès, d’acord amb l’article 30 del RGPD, ha elaborat un Registre de les Activitats de Tractament de Dades Personals efectuades sota la seva responsabilitat. Aquest registre conté, per a cadascun dels tractaments realitzats la informació següent:

Les finalitats del tractament.

Una descripció de les categories d'interessats i de les categories de dades personals.

Les categories de destinataris als quals s’han comunicat o es comunicaran les dades personals, inclosos els destinataris en tercers països o en organitzacions internacionals.

Si escau, les transferències de dades personals a un tercer país o a una organització internacional, inclosa la identificació d’aquest tercer país o organització internacional. En el cas de les transferències esmentades a l'article 49, apartat 1, paràgraf segon, a més, la documentació de garanties adequades.

Els terminis previstos per suprimir les diferents categories de dades.

Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat aplicades.

Pots consultar el Registre d’activitats de tractament a través del següent enllaç

Enllaç

https://www.molletvalles.cat/assets/Uploads/3.-RAT-Ajuntament-Mollet-del-Valles-28-09-2021.pdf

Data d'actualització
18 de gener de 2023
Normativa
  • Llei 19/2013 Article 6 bis.
Font d'informació
Les activitats de tractament de les dades personals que constin en el RAT.
Freqüència d'actualització
Anual

Compartir