Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a l'informació de contacte

Portal de transparència

Registre de grups d'interès

Preguntes freqüents sobre els grups d'interès

Què són els grups d’interès?

Són grups d'interès les persones físiques o jurídiques i les organitzacions sense personalitat jurídica que duen a terme activitats susceptibles d'influir directament o indirectament en l'elaboració i l'aplicació de les polítiques públiques, en l'elaboració de propostes normatives o en la presa de decisions, en defensa d'un interès propi o de tercers o d'un interès general.

Què és el registre de grups d’interès?

El Decret llei 1/2017, de 14 de febrer crea i regula el Registre de grups d'interès de Catalunya amb la finalitat de regular i fer més transparent l’actuació d’aquests grups. El registre esdevé un element essencial dins del sistema d'integritat pública adoptat per aprofundir i regenerar el sistema democràtic i per recuperar la confiança de la ciutadania en les institucions públiques. L'existència d'un Registre general reforça la transparència, perquè permet que tots els ciutadans puguin fer el seguiment de l'activitat dels grups d'interès davant les diverses administracions en un únic punt, suposa un important estalvi de recursos públics i redueix les càrregues als ciutadans, les entitats i les empreses en establir el principi d'inscripció única.

L’Ajuntament de Mollet del Vallès està adherit al Registre de Grups d'interès de Catalunya i és possible consultar la informació general i bàsica dels seus grups d'interès, sempre i quan s'hagin inscrit en aquest registre depenent del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Com es tramita la inscripció en el registre de grups d’interès?

Qualsevol grup d’interès pot tramitar en línia la inscripció, la cancel·lació, l'actualització registral, la denúncia per incompliment de la normativa reguladora i l'alerta sobre un grup d'interès registrat.

Cal tenir en compte que:

1. La inscripció haurà de ser formalitzada per part del representant del grup d'interès i haurà d'anar acompanyada d'una declaració responsable on el grup accepta les obligacions que comporta la inscripció, així com informar de les activitats que du a terme, del seu àmbit d'interès i del seu finançament.

2. Si sou un grup d'interès d'àmbit local i us voleu inscriure com a grup d'interès d'àmbit exclusivament local (Mollet del Vallès), ho heu de fer constar a l'apartat específic del tràmit. 

Podeu consultar la informació en el registre de qualsevol dels grups inscrits en el Cercador de grups d'interès.  

 

Drets dels grups d’interès inscrits en el registre

D’altra banda, les persones o organitzacions inscrites tindran dret a:

- Presentar-se com a grup d’interès davant dels càrrecs, autoritats i empleats públics.

- Rebre alertes sobre tramitacions, actes i consultes públiques relacionades amb les matèries que s’hagi indicat al Registre.

- Fer constar la seva contribució en les consultes públiques com a grup d’interès.

 

Obligacions dels grups d’interès inscrits en el registre

- Inscriure’s en el Registre de grups d’interès.

- Acceptar que la informació proporcionada es faci pública.

- Actualitzar periòdicament la informació declarada.

- Garantir que la informació proporcionada sigui completa, correcta i fidedigna.

- Acceptar i complir el codi de conducta.

- Acceptar l’aplicació del règim de control i fiscalització previs

 

Qui s’hi ha d’inscriure?

Al Registre, s’hi ha d’inscriure persones i organitzacions que duen a terme activitats amb la voluntat d’influir en l’elaboració de lleis o en l’elaboració i aplicació de polítiques públiques. Això inclou també les xarxes i plataformes que, sense tenir personalitat jurídica, duen a terme aquest tipus d’activitats.

Segons la guia de preguntes més freqüents elaborada pel Departament de Justícia, entre les activitats orientades a influir en lleis i polítiques públiques s’hi compten, entre d’altres: contactes orals i escrits, reunions i audiències amb càrrecs i servidors públics, preparació, difusió i comunicació de cartes, escrits, informes, material informatiu o documents de debat i de presa de posició.

La denominació d’un grup d’interès que és una persona jurídica ha de coincidir amb la denominació amb la que aquesta figura inscrita en el Registre corresponent, o aquella en virtut de la qual ha obtingut el NIF.  La denominació dels grups d’interès que són persones físiques ha de coincidir amb el que figura en el document d’identitat. La denominació de les organitzacions, plataformes, xarxes i altres fons d’influència organitzada sense personalitat jurídica és aquella que han acordat els seus constituents i amb què se’ls coneix i actuen davant la societat i el tràfic jurídic.


Per saber-ne més...

El Departament de Justícia ha desenvolupat un espai web amb informació sobre el Registre de grups d’interès que inclou referències a la legislació aplicable, preguntes més freqüents, instruccions sobre el procediment de registre, etc. Tota aquesta informació es pot trobar a l’espai web sobre el Registre de Grups d’interès.

Fitxer

Adhesio Ajuntament al Registre de grups d'interès.pdf Descarregar fitxer
Data d'actualització
28 de desembre de 2022
Normativa
  • Llei 19/2014 Article 46. Apartat 1.
  • Llei 19/2014 Article 49. Apartat 1. Punt c.
Font d'informació
En el Registre de Grups d’interès de Catalunya i en els registres propis de cada ens que s’hagin pogut crear.
Freqüència d'actualització
Trimestral

Compartir